آخرین اخبار
آرشیو
خرید کتاب های جدید برای مرکز
1402/06/19
خرید کتاب های جدید برای مرکز
خرید کتاب های جدید برای مرکز
تغییر مکان قرائت خانه شبانه روزی مرکز فیروزآبادی
1402/06/19
تغییر مکان قرائت خانه شبانه روزی مرکز فیروزآبادی
تغییر مکان قرائت خانه شبانه روزی مرکز فیروزآبادی
برگزاری نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1402
1402/02/14
برگزاری نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1402
برگزاری نمایشگاه کتاب از تاریخ 20 اردیبهشت لغایت 30 اردیبهشت
افتتاح قرائت خانه شبانه روزی در بیمارستان فیروزآبادی
1402/01/22
افتتاح قرائت خانه شبانه روزی در بیمارستان فیروزآبادی
در فروردین ماه سال 1402 قرائت خانه شبانه روزی در بیمارستان فیروزآبادی افتتاح شد.
جلسات دفاع
کارگاه‌ها
گالری تصاویر
Template settings